Stichting Muziekonderwijs OPMAAT - Schinnen

De Stichting muziekonderwijs Opmaat is opgericht op 22 november 2001 naar initiatief van de muziekverenigingen van de toenmalige gemeente Schinnen.

De stichting heeft tot doel:
Het binnen de gemeente Beekdaelen verzorgen, structureren, bevorderen en handhaven van kwalitatief hoogwaardig muziekonderwijs voor harmonieën, fanfares en schutterijen.
Om het doel van kwalitatief hoogwaardig muziekonderwijs te bereiken wordt gebruik gemaakt van het HaFaBra Raamleerplan van het LKCA.
Het bestuur heeft een professionele coördinator aangesteld die toeziet op een correcte uitvoering van het raamleerplan.
De docenten zijn werkzaam voor de diverse aangesloten muziekverenigingen en worden door Opmaat ondersteund.

Jaarlijks verzorgt Opmaat theorie onderwijs centraal en klassikaal (of Online) en neemt daarbij behorende examens af. Twee keer per jaar wordt door Opmaat een praktijk examen afgenomen door een bevoegde commissie leidend tot landelijk erkende diploma’s. Tevens ondersteunt Opmaat jeugdorkesten van aangesloten verenigingen en wervingsacties op basisscholen middels het SamenDoor! Project van de LBM en de provincie Limburg.

 

 

  CONTACT.

Secretaris:
Mw. Mariette Beugels
secretariaat@stichting-opmaat.nl
telefoon: 06-51283409

 

Opleidingscoördinator:
Dhr. Marc Doomen
opleidingscoordinator@stichting-opmaat.nl
telefoon: 06-11382697

06-51283409

Secretariaat:
Thull 11C
6365 AC Schinnen